Jak zbudowany jest prawidłowy kręgosłup?

30 mar

Kręgosłup jest doskonałym układem kręgów połączonych stawami i więzadłami, a poruszany poprzez układ mięśni. Każdy krąg jest zrośnięty z kręgiem sąsiednim za pomocą pierścienia włóknistego z jądrem galaretowatym wewnątrz. Ten pierścień to sławny dysk. Kręgosłup w projekcji bocznej ma krzywizny układające się w literę „S”. Są to, licząc od góry, lordoza szyjna, kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa, która przechodzi w kość krzyżową. Kość krzyżowa łączy się ścisłymi stawami krzyżowo-biodrowymi z miednicą. Ruch miednicy decyduje o tym, czy kręgosłup jest prawidłowo wygięty, czy też nie. Jeżeli obciążamy źle wygięty kręgosłup to tworzą się zmiany chorobowe.

Dlatego pozycja wioślarzy czy też kolarzy jest najczęściej przyczyną powstawania schorzeń kręgosłupa poprzez sport.