Komentarz do slajdu analizującego obciążenia układu ruchu podczas siedzenia.

30 mar

Bardzo cenię te badania, ponieważ pozwoliły one na odkłamanie  stereotypu dotyczącego szkodliwości pozycji siedzącej. Badania te są naukowym komentarzem do pytania, które przez lata towarzyszyło mi w mojej pracy zawodowej.

Dlaczego kawalerzyści nie mieli zmian w układzie ruchu, choć jazda konno łączy się nierozerwalnie z dużym obciążeniem osiowym kręgosłupa?

Analizując poszczególne pozycje na omawianym slajdzie, można łatwo zauważyć, że tylko siedzenie z zachowaniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, nie powoduje zwiększenia obciążenia układu kręgosłupa .

Warto podkreślić , że badania te wykazały, że pozycja siedząca, wbrew powszechnym opiniom, nie musi być czynnością automatycznie uszkadzającą nasz układ ruchu. W pozycji siedzącej ważne jest fizjologiczne, zgodne z budową anatomiczną , ustawienie miednicy a przez to, uformowanie w sposób prawidłowy krzywizn kręgosłupa. Jeżeli nakładamy na tak ustawiony układ ruchu jakiekolwiek obciążenie to nie powstają zmiany chorobowe, takie jak na przykład sławna dyskopatia.,

Badania ( np.; dr. WILKE) potwierdziły moje obserwacje i doświadczenia , które powstały jako rezultat spotkania „ eleganckich „ kawalerzystów.

 

Wniosek jest jeden : problemem nie jest to że długo siedzimy, tylko to że siedzimy nieprawidłowo.