Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU

Ja, imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………. adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………….

telefon kontaktowy:………………………………………………………..

adres e-mail: ……………………………………………

niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży numer zamówienia : ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

data złożenia zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………..

z Wacławem Niedzielskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229 i zwracam artykuły:

L.p. Nazwa Kod Produktu Cena
1.
2.
3.
4.
5.

 

Produkty należy zwrócić na własny koszt na adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno.

Zwrot równowartości zakupionego produktu nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy płatności za Zamówienie dane właściciela (jeśli inne niż Zwracającego):

 

 

________________________

podpis

Koszyk ( 0 )

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

X