Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Lordoza Komfort

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych dokonywanego w ramach funkcjonowania sklepu internetowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator Danych Osobowych to podmiot, który zarządza Państwa danymi osobowymi decydując w jaki sposób będą wykorzystane i w jakim celu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wacław Niedzielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lordoza- Komfort Wacław Niedzielski, adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno, NIP: 9510044544, REGON: 011026229.

Ilekroć w niniejszej Polityce będziemy się posługiwać odmianą w osobie pierwszej liczby mnogiej, to odnosimy się do Administratora Danych Osobowych.

W celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych można wysłać wiadomość na adres e-mail: info@lordoza-komfort.com  lub wysłać pismo na adres: ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno.

Czym jest RODO?

RODO to akt prawa europejskiego, którego pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i wśród państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

W ramach naszej działalności stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa danych osobowych, które gwarantują zgodność z obowiązującym prawem.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zamówienia

W ramach realizacji zamówienia będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa bezpośrednio, w następujących celach oraz w ramach wskazanych podstaw prawnych:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prawem podatkowym, uprawnieniami kupującego wynikającymi z przepisów prawa (np. prawo do zwrotu towaru) oraz zasadami prowadzenia księgowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie należnych roszczeń lub obrona przed nimi oraz badanie satysfakcji klienta w celu poprawy jakości sprzedawanych towarów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu realizacji zamówienia, a następnie przechowywać do czasu:

 • upływu okresu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji księgowej;
 • upływu okresu możliwej realizacji praw kupującego;
 • przedawnienia roszczeń, które nam przysługują względem kupującego.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach realizacji zamówienia Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmom kurierskim, w celu doręczenia zamówionego towaru oraz pośrednikom płatności, którzy w naszym imieniu pobiorą płatność. Udostępnimy je także w sytuacji, gdy zwrócą się do nas organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. policja, urząd skarbowy, sąd). Dodatkowo możemy przekazać je innym podmiotom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak biura rachunkowe, a także firmy informatyczne zarządzające działalnością serwisu oraz świadczące usługi hostingu. Przed przekazaniem Państwa danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia komunikacji z klientem

Jeżeli nawiążesz z nami kontakt za pośrednictwem wiadomości mailowej lub wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem korespondencji pisemnej lub kontaktu telefonicznego, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z klientem lub potencjalnym klientem oraz badanie satysfakcji w celu poprawy jakości sprzedawanych produktów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu przekażemy dane osobowe?

Po nawiązaniu kontaktu Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które dostarczając nam usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, w szczególności hosting poczty elektronicznej. Przed przekazaniem Państwa danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie. Udostępnimy je także w sytuacji, gdy zwrócą się do nas organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. policja, urząd skarbowy, sąd).

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach rozpatrzenia reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • w celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, jeżeli na dany towar została udzielona – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji uprawnień kupującego wynikających z rękojmi oraz obowiązków prawnych związanych z prawem podatkowym i zasadami prowadzenia księgowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie należnych roszczeń lub obrona przed nimi oraz badanie satysfakcji klienta w celu poprawy jakości sprzedawanych towarów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji, a następnie przechowywać do czasu:

 • upływu okresu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji księgowej;
 • upływu okresu możliwej realizacji praw kupującego;
 • przedawnienia roszczeń, które nam przysługują względem kupującego.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach rozpatrzenia reklamacji Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmom kurierskim, jeżeli w ramach rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przekazanie lub odebranie towaru, rzeczoznawcom, jeżeli konieczne będzie uzyskanie fachowej opinii, a także kancelariom prawnym.  Przed przekazaniem Państwa danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie. Dodatkowo możemy przekazać je innym podmiotom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak biura rachunkowe, a także firmy informatyczne zarządzające działalnością serwisu oraz świadczące usługi hostingu.

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników zarejestrowanych

Jeżeli podejmą Państwo decyzję o rejestracji konta w naszym sklepie, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawie prawnej:

 • w celu dostarczenia funkcjonalności serwisu zgodnie z jego regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpiecznego działania serwisu zgodnie z najwyższymi standardami oraz ułatwienie procesu zakupowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, chociaż niezbędne do założenia konta w serwisie.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu usunięcia konta w naszym sklepie.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach funkcjonowania konta w naszym sklepie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które w szczególności dostarczają nam usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Przed przekazaniem Państwa danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Dodatkowe informacje

Przetwarzamy dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku opisanym w pkt 2 Polityki dane osobowe mogą być przekazane do państw nienależących do EOG. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

 

Koszyk ( 0 )

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

X